Kierowca a wypadki

Badania prowadzone przez Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce w latach 1999 - 2004 i w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie wykazały bardzo silny związek niektórych cech psychologicznych stwierdzanych u kierowców z powodowaniem przez nich wypadków drogowych. Do pośrednich przyczyn wypadków należały: wysoka agresja kierowcy, nadmierny lub patologiczny lęk kierowcy, brak wystarczającej podzielności i koncentracji uwagi, niedostateczna internalizacja norm społecznych i moralnych, niska sprawność intelektualna. Wynikiem tych badań było stworzenie klasyfikacji kierowców, wyróżniającej cztery podstawowe typy.

KIEROWCA Z SYNDROMEM MAD MAXA to człowiek agresywny i egoistyczny. Emocjonalnie i społecznie niedojrzały chce za wszelką cenę pokazać kto "rządzi" na drodze by potwierdzić własną wartość. Robi to zazwyczaj kosztem innych.

KIEROWCA Z SYNDROMEM WYCHOWAWCY ukrywa swoją agresję i lęk. Jazdą chce podkreślić swoją wartość. Ma tendencję do "wychowywania" innych na drodze. Takim zachowaniem próbuje podnieść swoją zaniżoną samoocenę.

KIEROWCA Z SYNDROMEM SŁODKIEJ IDIOTKI to egoista. Nie rozumie sensu przepisów drogowych, zwłaszcza tego, że oni też muszą ich przestrzegać. Nie interesują go społeczne skutki własnego zachowania. Nie interesują go inni ludzie a jedyne z czym się liczy to własna wygoda.

KIEROWCA ODREAGOWUJĄCY LĘKI to osoba defensywna i agresywna. Samochód traktuje jako narzędzie do rozładowywania lęków, stresów i niepowodzeń. Często rezygnuje z podstawowego celu; potrafi ustępować innym, by za chwilę być wobec nich agresywnym. Szuka na drodze akceptacji, jednak jego zachowanie budzi raczej obojętność i lekceważenie.

Tym, co łączy wszystkie wymienione typy kierowców, są reakcje innych uczestników ruchu drogowego. Zachowania w stylu słodkiej idiotki, mad maxa czy wychowawcy budzą agresję, frustrację, irytację i nieufność.