Okresowość badań

- kierowcy do 60 roku życia - badania co 5 lat
- kierowcy powyżej 60 roku życia - co 30 miesięcy