Przepisy prawne

Nie obowiązują stare świadectwa kwalifikacji - kierowcy powinni posiadać zaświadczenie/oświadczenie z wpisanymi aktualnymi terminami badań psychologicznych i lekarskich.
1. Rozporządzenie z dnia 11.09.2007. Wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 28.05.1996 Dz.U.62 poz.287
2. Przepisy dotyczące pozwolenia na broń
- 21.05.1999 Dz.U.53 poz.549 art.15 ust.7
- rozporządzenie 3.11.2003 - Dz.U 194 poz 1905
3. Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
4. Dz.U. 2014 poz. 937
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy