Rodzaje badań

Pracownia świadczy usługi w zakresie diagnostyki psychologicznej osób zatrudnionych na stanowiskach, gdzie wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna.

Badania:

• kandydatów na pracowników ochrony fizycznej,
• kandydatów na kierowców i kierowców zarówno amatorskich, jak i zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E),
• kandydatów na kierowców oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
• kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy,
• kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów nauki jazdy,
• osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz kierujących tramwajem,
• kierowców skierowanych na badania przez Policję w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych, osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu oraz sprawców wypadków, w których są zabici lub ranni,
• kierujących skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego,
• osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
• osób kierujących pojazdami w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi),
• operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych,
• osób pracujących na wysokości,
• badanie do pozwolenia na broń
• konsultacje psychologiczne, pomoc w problemach, pomoc w przygotowaniu do egzaminów do policji